De Carrièrememografie

Over passie, toewijding en drijfveren...

Veel mensen besteden een groot deel van hun leven aan hun carrière of loopbaan waardoor deze vaak een intrigerend en compleet inzicht geeft van de persoon zelf. In het verhaal proberen we uw karakter, passie en drijfveren te verweven met de verhaallijn en besteden uitgebreid aandacht aan de cruciale momenten en beslissingen die u nam, de resultaten die u heeft bereikt maar ook de missers die u heeft gemaakt en de lessen die u daaruit heeft geleerd. Maar we laten ook zien welke personen een prominente rol hebben gespeeld in uw carrière, wie uw voorbeelden waren, wie u inspireerden, wie er altijd voor u klaar stonden en voor wie u het allemaal heeft gedaan? Desgewenst en relevant kijken we ook terug op uw jeugd en opleidingen en wellicht zelfs naar de werkzaamheden of beroepen van uw ouders en voorouders.

Maar naast het persoonlijke verhaal is er ook ruimte voor korte bedrijfshistorische beschrijvingen, marktontwikkelingen en bepalende nieuwsfeiten uit de branche zodat het boek ook voor een buitenstaander boeiender en herkenbaarder zal worden en voor meer leesplezier zal zorgen. 

Voor uzelf of voor een ander ?

Een carrièrememografie kan een mooie afsluiting zijn van het hoofdstuk werk uit uw leven. Echter, een carrièrememografie kan evengoed over de carrière van bijvoorbeeld uw werkgever, uw vader of een pensionerende medewerker gaan dat u die persoon als een buitengewoon origineel en waardevol geschenk aanbiedt.

De werkwijze

Voor een representatieve variant van de Carrièrememografie gaan we uit van een boekwerk van minimaal honderd pagina's waarbij een gemiddelde pagina ongeveer tweehonderdvijftig worden bevat. Het boek wordt, waar relevant en ondersteunend, voorzien van speciaal geslecteerde foto's, grafieken, tijdslijnen of andere illustraties en bijlagen. 

Om het verhaal uit de doeken te krijgen hebben we minimaal vijf interviews nodig met de hoofdpersoon zelf en wellicht ook met collegae, klanten of naasten voor een nog bredere kijk, perspectief of gewoon leuke anekdotes. Bij deze interviews maken we allereerst gebruik van onze standaard vragenlijsten waardoor we de belangrijkste elementen snel aan het licht brengen maar daarnaast kijken we ook naar social media, jaarverslagen, publicaties, beoordelingen, etc. zodat we geen relevante zaken missen.

Wat kost het?

De kosten voor de Carrièrememografie worden berekend aan de hand van het aantal pagina's en de uitgave variant waar u voor kiest. De prijs per pagina en uitgave varianten vindt u hier. Indien u al toe bent aan een vrijblijvend kennismakingsgesprek, neem dan contact met ons op voor een afspraak en ontvang een gratis exemplaar van onze eerste uitgave: "Sonate van een laatbloeier - Het leven van Sofie Witteveen".